• Многозадачная работа допускает совершение нескольких ошибок одновременно.

Коды цветов

Таблица кодов цветов в HTML, RGB и их названия

Название цвета (eng)

R G B

Код цвета для HTML

Snow

255 250 250

#FFFAFA

GhostWhite

248 248 255

#F8F8FF

WhiteSmoke

245 245 245

#F5F5F5

Gainsboro

220 220 220

#DCDCDC

FloralWhite

255 250 240

#FFFAF0

OldLace

253 245 230

#FDF5E6

Linen

250 240 230

#FAF0E6

AntiqueWhite

250 235 215

#FAEBD7

PapayaWhip

255 239 213

#FFEFD5

BlanchedAlmond

255 235 205

#FFEBCD

Bisque

255 228 196

#FFE4C4

PeachPuff

255 218 185

#FFDAB9

NavajoWhite

255 222 173

#FFDEAD

Moccasin

255 228 181

#FFE4B5

Cornsilk

255 248 220

#FFF8DC

Ivory

255 255 240

#FFFFF0

LemonChiffon

255 250 205

#FFFACD

Seashell

255 245 238

#FFF5EE

Honeydew

240 255 240

#F0FFF0

MintCream

245 255 250

#F5FFFA

Azure

240 255 255

#F0FFFF

AliceBlue

240 248 255

#F0F8FF

lavender

230 230 250

#E6E6FA

LavenderBlush

255 240 245

#FFF0F5

MistyRose

255 228 225

#FFE4E1

White

255 255 255

#FFFFFF

Black

0 0 0

#000000

DarkSlateGray

47 79 79

#2F4F4F

DimGrey

105 105 105

#696969

SlateGrey

112 128 144

#708090

LightSlateGray

119 136 153

#778899

Grey

190 190 190

#BEBEBE

LightGray

211 211 211

#D3D3D3

MidnightBlue

25 25 112

#191970

NavyBlue

0 0 128

#000080

CornflowerBlue

100 149 237

#6495ED

DarkSlateBlue

72 61 139

#483D8B

SlateBlue

106 90 205

#6A5ACD

MediumSlateBlue

123 104 238

#7B68EE

LightSlateBlue

132 112 255

#8470FF

MediumBlue

0 0 205

#0000CD

RoyalBlue

65 105 225

#4169E1

Blue

0 0 255

#0000FF

DodgerBlue

30 144 255

#1E90FF

DeepSkyBlue

0 191 255

#00BFFF

SkyBlue

135 206 235

#87CEEB

LightSkyBlue

135 206 250

#87CEFA

SteelBlue

70 130 180

#4682B4

LightSteelBlue

176 196 222

#B0C4DE

LightBlue

173 216 230

#ADD8E6

PowderBlue

176 224 230

#B0E0E6

PaleTurquoise

175 238 238

#AFEEEE

DarkTurquoise

0 206 209

#00CED1

MediumTurquoise

72 209 204

#48D1CC

Turquoise

64 224 208

#40E0D0

Cyan

0 255 255

#00FFFF

LightCyan

224 255 255

#E0FFFF

CadetBlue

95 158 160

#5F9EA0

MediumAquamarine

102 205 170

#66CDAA

Aquamarine

127 255 212

#7FFFD4

DarkGreen

0 100 0

#006400

DarkOliveGreen

85 107 47

#556B2F

DarkSeaGreen

143 188 143

#8FBC8F

SeaGreen

46 139 87

#2E8B57

MediumSeaGreen

60 179 113

#3CB371

LightSeaGreen

32 178 170

#20B2AA

PaleGreen

152 251 152

#98FB98

SpringGreen

0 255 127

#00FF7F

LawnGreen

124 252 0

#7CFC00

Green

0 255 0

#00FF00

Chartreuse

127 255 0

#7FFF00

MedSpringGreen

0 250 154

#00FA9A

GreenYellow

173 255 47

#ADFF2F

LimeGreen

50 205 50

#32CD32

YellowGreen

154 205 50

#9ACD32

ForestGreen

34 139 34

#228B22

OliveDrab

107 142 35

#6B8E23

DarkKhaki

189 183 107

#BDB76B

PaleGoldenrod

238 232 170

#EEE8AA

LtGoldenrodYello

250 250 210

#FAFAD2

LightYellow

255 255 224

#FFFFE0

Yellow

255 255 0

#FFFF00

Gold

255 215 0

#FFD700

LightGoldenrod

238 221 130

#EEDD82

goldenrod

218 165 32

#DAA520

DarkGoldenrod

184 134 11

#B8860B

RosyBrown

188 143 143

#BC8F8F

IndianRed

205 92 92

#CD5C5C

SaddleBrown

139 69 19

#8B4513

Sienna

160 82 45

#A0522D

Peru

205 133 63

#CD853F

Burlywood

222 184 135

#DEB887

Beige

245 245 220

#F5F5DC

Wheat

245 222 179

#F5DEB3

SandyBrown

244 164 96

#F4A460

Tan

210 180 140

#D2B48C

Chocolate

210 105 30

#D2691E

Firebrick

178 34 34

#B22222

Brown

165 42 42

#A52A2A

DarkSalmon

233 150 122

#E9967A

Salmon

250 128 114

#FA8072

LightSalmon

255 160 122

#FFA07A

Orange

255 165 0

#FFA500

DarkOrange

255 140 0

#FF8C00

Coral

255 127 80

#FF7F50

LightCoral

240 128 128

#F08080

Tomato

255 99 71

#FF6347

OrangeRed

255 69 0

#FF4500

Red

255 0 0

#FF0000

HotPink

255 105 180

#FF69B4

DeepPink

255 20 147

#FF1493

Pink

255 192 203

#FFC0CB

LightPink

255 182 193

#FFB6C1

PaleVioletRed

219 112 147

#DB7093

Maroon

176 48 96

#B03060

MediumVioletRed

199 21 133

#C71585

VioletRed

208 32 144

#D02090

Magenta

255 0 255

#FF00FF

Violet

238 130 238

#EE82EE

Plum

221 160 221

#DDA0DD

Orchid

218 112 214

#DA70D6

MediumOrchid

186 85 211

#BA55D3

DarkOrchid

153 50 204

#9932CC

DarkViolet

148 0 211

#9400D3

BlueViolet

138 43 226

#8A2BE2

Purple

160 32 240

#A020F0

MediumPurple

147 112 219

#9370DB

Thistle

216 191 216

#D8BFD8

Snow1

255 250 250

#FFFAFA

Snow2

238 233 233

#EEE9E9

Snow3

205 201 201

#CDC9C9

Snow4

139 137 137

#8B8989

Seashell1

255 245 238

#FFF5EE

Seashell2

238 229 222

#EEE5DE

Seashell3

205 197 191

#CDC5BF

Seashell4

139 134 130

#8B8682

AntiqueWhite1

255 239 219

#FFEFDB

AntiqueWhite2

238 223 204

#EEDFCC

AntiqueWhite3

205 192 176

#CDC0B0

AntiqueWhite4

139 131 120

#8B8378

Bisque1

255 228 196

#FFE4C4

Bisque2

238 213 183

#EED5B7

Bisque3

205 183 158

#CDB79E

Bisque4

139 125 107

#8B7D6B

PeachPuff1

255 218 185

#FFDAB9

PeachPuff2

238 203 173

#EECBAD

PeachPuff3

205 175 149

#CDAF95

PeachPuff4

139 119 101

#8B7765

NavajoWhite1

255 222 173

#FFDEAD

NavajoWhite2

238 207 161

#EECFA1

NavajoWhite3

205 179 139

#CDB38B

NavajoWhite4

139 121 94

#8B795E

LemonChiffon1

255 250 205

#FFFACD

LemonChiffon2

238 233 191

#EEE9BF

LemonChiffon3

205 201 165

#CDC9A5

LemonChiffon4

139 137 112

#8B8970

Cornsilk1

255 248 220

#FFF8DC

Cornsilk2

238 232 205

#EEE8CD

Cornsilk3

205 200 177

#CDC8B1

Cornsilk4

139 136 120

#8B8878

Ivory1

255 255 240

#FFFFF0

Ivory2

238 238 224

#EEEEE0

Ivory3

205 205 193

#CDCDC1

Ivory4

139 139 131

#8B8B83

Honeydew1

240 255 240

#F0FFF0

Honeydew2

224 238 224

#E0EEE0

Honeydew3

193 205 193

#C1CDC1

Honeydew4

131 139 131

#838B83

LavenderBlush1

255 240 245

#FFF0F5

LavenderBlush2

238 224 229

#EEE0E5

LavenderBlush3

205 193 197

#CDC1C5

LavenderBlush4

139 131 134

#8B8386

MistyRose1

255 228 225

#FFE4E1

MistyRose2

238 213 210

#EED5D2

MistyRose3

205 183 181

#CDB7B5

MistyRose4

139 125 123

#8B7D7B

Azure1

240 255 255

#F0FFFF

Azure2

224 238 238

#E0EEEE

Azure3

193 205 205

#C1CDCD

Azure4

131 139 139

#838B8B

SlateBlue1

131 111 255

#836FFF

SlateBlue2

122 103 238

#7A67EE

SlateBlue3

105 89 205

#6959CD

SlateBlue4

71 60 139

#473C8B

RoyalBlue1

72 118 255

#4876FF

RoyalBlue2

67 110 238

#436EEE

RoyalBlue3

58 95 205

#3A5FCD

RoyalBlue4

39 64 139

#27408B

Blue1

0 0 255

#0000FF

Blue2

0 0 238

#0000EE

Blue3

0 0 205

#0000CD

Blue4

0 0 139

#00008B

DodgerBlue1

30 144 255

#1E90FF

DodgerBlue2

28 134 238

#1C86EE

DodgerBlue3

24 116 205

#1874CD

DodgerBlue4

16 78 139

#104E8B

SteelBlue1

99 184 255

#63B8FF

SteelBlue2

92 172 238

#5CACEE

SteelBlue3

79 148 205

#4F94CD

SteelBlue4

54 100 139

#36648B

DeepSkyBlue1

0 191 255

#00BFFF

DeepSkyBlue2

0 178 238

#00B2EE

DeepSkyBlue3

0 154 205

#009ACD

DeepSkyBlue4

0 104 139

#00688B

SkyBlue1

135 206 255

#87CEFF

SkyBlue2

126 192 238

#7EC0EE

SkyBlue3

108 166 205

#6CA6CD

SkyBlue4

74 112 139

#4A708B

LightSkyBlue1

176 226 255

#B0E2FF

LightSkyBlue2

164 211 238

#A4D3EE

LightSkyBlue3

141 182 205

#8DB6CD

LightSkyBlue4

96 123 139

#607B8B

SlateGray1

198 226 255

#C6E2FF

SlateGray2

185 211 238

#B9D3EE

SlateGray3

159 182 205

#9FB6CD

SlateGray4

108 123 139

#6C7B8B

LightSteelBlue1

202 225 255

#CAE1FF

LightSteelBlue2

188 210 238

#BCD2EE

LightSteelBlue3

162 181 205

#A2B5CD

LightSteelBlue4

110 123 139

#6E7B8B

LightBlue1

191 239 255

#BFEFFF

LightBlue2

178 223 238

#B2DFEE

LightBlue3

154 192 205

#9AC0CD

LightBlue4

104 131 139

#68838B

LightCyan1

224 255 255

#E0FFFF

LightCyan2

209 238 238

#D1EEEE

LightCyan3

180 205 205

#B4CDCD

LightCyan4

122 139 139

#7A8B8B

PaleTurquoise1

187 255 255

#BBFFFF

PaleTurquoise2

174 238 238

#AEEEEE

PaleTurquoise3

150 205 205

#96CDCD

PaleTurquoise4

102 139 139

#668B8B

CadetBlue1

152 245 255

#98F5FF

CadetBlue2

142 229 238

#8EE5EE

CadetBlue3

122 197 205

#7AC5CD

CadetBlue4

83 134 139

#53868B

Turquoise1

0 245 255

#00F5FF

Turquoise2

0 229 238

#00E5EE

Turquoise3

0 197 205

#00C5CD

Turquoise4

0 134 139

#00868B

Cyan1

0 255 255

#00FFFF

Cyan2

0 238 238

#00EEEE

Cyan3

0 205 205

#00CDCD

Cyan4

0 139 139

#008B8B

DarkSlateGray1

151 255 255

#97FFFF

DarkSlateGray2

141 238 238

#8DEEEE

DarkSlateGray3

121 205 205

#79CDCD

DarkSlateGray4

82 139 139

#528B8B

Aquamarine1

127 255 212

#7FFFD4

Aquamarine2

118 238 198

#76EEC6

Aquamarine3

102 205 170

#66CDAA

Aquamarine4

69 139 116

#458B74

DarkSeaGreen1

193 255 193

#C1FFC1

DarkSeaGreen2

180 238 180

#B4EEB4

DarkSeaGreen3

155 205 155

#9BCD9B

DarkSeaGreen4

105 139 105

#698B69

SeaGreen1

84 255 159

#54FF9F

SeaGreen2

78 238 148

#4EEE94

SeaGreen3

67 205 128

#43CD80

SeaGreen4

46 139 87

#2E8B57

PaleGreen1

154 255 154

#9AFF9A

PaleGreen2

144 238 144

#90EE90

PaleGreen3

124 205 124

#7CCD7C

PaleGreen4

84 139 84

#548B54

SpringGreen1

0 255 127

#00FF7F

SpringGreen2

0 238 118

#00EE76

SpringGreen3

0 205 102

#00CD66

SpringGreen4

0 139 69

#008B45

Green1

0 255 0

#00FF00

Green2

0 238 0

#00EE00

Green3

0 205 0

#00CD00

Green4

0 139 0

#008B00

Chartreuse1

127 255 0

#7FFF00

Chartreuse2

118 238 0

#76EE00

Chartreuse3

102 205 0

#66CD00

Chartreuse4

69 139 0

#458B00

OliveDrab1

192 255 62

#C0FF3E

OliveDrab2

179 238 58

#B3EE3A

OliveDrab3

154 205 50

#9ACD32

OliveDrab4

105 139 34

#698B22

DarkOliveGreen1

202 255 112

#CAFF70

DarkOliveGreen2

188 238 104

#BCEE68

DarkOliveGreen3

162 205 90

#A2CD5A

DarkOliveGreen4

110 139 61

#6E8B3D

Khaki1

255 246 143

#FFF68F

Khaki2

238 230 133

#EEE685

Khaki3

205 198 115

#CDC673

Khaki4

139 134 78

#8B864E

LightGoldenrod1

255 236 139

#FFEC8B

LightGoldenrod2

238 220 130

#EEDC82

LightGoldenrod3

205 190 112

#CDBE70

LightGoldenrod4

139 129 76

#8B814C

LightYellow1

255 255 224

#FFFFE0

LightYellow2

238 238 209

#EEEED1

LightYellow3

205 205 180

#CDCDB4

LightYellow4

139 139 122

#8B8B7A

Yellow1

255 255 0

#FFFF00

Yellow2

238 238 0

#EEEE00

Yellow3

205 205 0

#CDCD00

Yellow4

139 139 0

#8B8B00

Gold1

255 215 0

#FFD700

Gold2

238 201 0

#EEC900

Gold3

205 173 0

#CDAD00

Gold4

139 117 0

#8B7500

Goldenrod1

255 193 37

#FFC125

Goldenrod2

238 180 34

#EEB422

Goldenrod3

205 155 29

#CD9B1D

Goldenrod4

139 105 20

#8B6914

DarkGoldenrod1

255 185 15

#FFB90F

DarkGoldenrod2

238 173 14

#EEAD0E

DarkGoldenrod3

205 149 12

#CD950C

DarkGoldenrod4

139 101 8

#8B658B

RosyBrown1

255 193 193

#FFC1C1

RosyBrown2

238 180 180

#EEB4B4

RosyBrown3

205 155 155

#CD9B9B

RosyBrown4

139 105 105

#8B6969

IndianRed1

255 106 106

#FF6A6A

IndianRed2

238 99 99

#EE6363

IndianRed3

205 85 85

#CD5555

IndianRed4

139 58 58

#8B3A3A

Sienna1

255 130 71

#FF8247

Sienna2

238 121 66

#EE7942

Sienna3

205 104 57

#CD6839

Sienna4

139 71 38

#8B4726

Burlywood1

255 211 155

#FFD39B

Burlywood2

238 197 145

#EEC591

Burlywood3

205 170 125

#CDAA7D

Burlywood4

139 115 85

#8B7355

Wheat1

255 231 186

#FFE7BA

Wheat2

238 216 174

#EED8AE

Wheat3

205 186 150

#CDBA96

Wheat4

139 126 102

#8B7E66

Tan1

255 165 79

#FFA54F

Tan2

238 154 73

#EE9A49

Tan3

205 133 63

#CD853F

Tan4

139 90 43

#8B5A2B

Chocolate1

255 127 36

#FF7F24

Chocolate2

238 118 33

#EE7621

Chocolate3

205 102 29

#CD661D

Chocolate4

139 69 19

#8B4513

Firebrick1

255 48 48

#FF3030

Firebrick2

238 44 44

#EE2C2C

Firebrick3

205 38 38

#CD2626

Firebrick4

139 26 26

#8B1A1A

Brown1

255 64 64

#FF4040

Brown2

238 59 59

#EE3B3B

Brown3

205 51 51

#CD3333

Brown4

139 35 35

#8B2323

Salmon1

255 140 105

#FF8C69

Salmon2

238 130 98

#EE8262

Salmon3

205 112 84

#CD7054

Salmon4

139 76 57

#8B4C39

LightSalmon1

255 160 122

#FFA07A

LightSalmon2

238 149 114

#EE9572

LightSalmon3

205 129 98

#CD8162

LightSalmon4

139 87 66

#8B5742

Orange1

255 165 0

#FFA500

Orange2

238 154 0

#EE9A00

Orange3

205 133 0

#CD8500

Orange4

139 90 0

#8B5A00

DarkOrange1

255 127 0

#FF7F00

DarkOrange2

238 118 0

#EE7600

DarkOrange3

205 102 0

#CD6600

DarkOrange4

139 69 0

#8B4500

Coral1

255 114 86

#FF7256

Coral2

238 106 80

#EE6A50

Coral3

205 91 69

#CD5B45

Coral4

139 62 47

#8B3E2F

Tomato1

255 99 71

#FF6347

Tomato2

238 92 66

#EE5C42

Tomato3

205 79 57

#CD4F39

Tomato4

139 54 38

#8B3626

OrangeRed1

255 69 0

#FF4500

OrangeRed2

238 64 0

#EE4000

OrangeRed3

205 55 0

#CD3700

OrangeRed4

139 37 0

#8B2500

Red1

255 0 0

#FF0000

Red2

238 0 0

#EE0000

Red3

205 0 0

#CD0000

Red4

139 0 0

#8B0000

DeepPink1

255 20 147

#FF1493

DeepPink2

238 18 137

#EE1289

DeepPink3

205 16 118

#CD1076

DeepPink4

139 10 80

#8B0A50

HotPink1

255 110 180

#FF6EB4

HotPink2

238 106 167

#EE6AA7

HotPink3

205 96 144

#CD6090

HotPink4

139 58 98

#8B3A62

Pink1

255 181 197

#FFB5C5

Pink2

238 169 184

#EEA9B8

Pink3

205 145 158

#CD919E

Pink4

139 99 108

#8B636C

LightPink1

255 174 185

#FFAEB9

LightPink2

238 162 173

#EEA2AD

LightPink3

205 140 149

#CD8C95

LightPink4

139 95 101

#8B5F65

PaleVioletRed1

255 130 171

#FF82AB

PaleVioletRed2

238 121 159

#EE799F

PaleVioletRed3

205 104 137

#CD6889

PaleVioletRed4

139 71 93

#8B475D

Maroon1

255 52 179

#FF34B3

Maroon2

238 48 167

#EE30A7

Maroon3

205 41 144

#CD2990

Maroon4

139 28 98

#8B1C62

VioletRed1

255 62 150

#FF3E96

VioletRed2

238 58 140

#EE3A8C

VioletRed3

205 50 120

#CD3278

VioletRed4

139 34 82

#8B2252

Magenta1

255 0 255

#FF00FF

Magenta2

238 0 238

#EE00EE

Magenta3

205 0 205

#CD00CD

Magenta4

139 0 139

#8B008B

Orchid1

255 131 250

#FF83FA

Orchid2

238 122 233

#EE7AE9

Orchid3

205 105 201

#CD69C9

Orchid4

139 71 137

#8B4789

Plum1

255 187 255

#FFBBFF

Plum2

238 174 238

#EEAEEE

Plum3

205 150 205

#CD96CD

Plum4

139 102 139

#8B668B

MediumOrchid1

224 102 255

#E066FF

MediumOrchid2

209 95 238

#D15FEE

MediumOrchid3

180 82 205

#B452CD

MediumOrchid4

122 55 139

#7A378B

DarkOrchid1

191 62 255

#BF3EFF

DarkOrchid2

178 58 238

#B23AEE

DarkOrchid3

154 50 205

#9A32CD

DarkOrchid4

104 34 139

#68228B

Purple1

155 48 255

#9B30FF

Purple2

145 44 238

#912CEE

Purple3

125 38 205

#7D26CD

Purple4

85 26 139

#551A8B

MediumPurple1

171 130 255

#AB82FF

MediumPurple2

159 121 238

#9F79EE

MediumPurple3

137 104 205

#8968CD

MediumPurple4

93 71 139

#5D478B

Thistle1

255 225 255

#FFE1FF

Thistle2

238 210 238

#EED2EE

Thistle3

205 181 205

#CDB5CD

Thistle4

139 123 139

#8B7B8B

grey11

28 28 28

#1C1C1C

grey21

54 54 54

#363636

grey31

79 79 79

#4F4F4F

grey41

105 105 105

#696969

grey51

130 130 130

#828282

grey61

156 156 156

#9C9C9C

grey71

181 181 181

#B5B5B5

gray81

207 207 207

#CFCFCF

gray91

232 232 232

#E8E8E8

DarkGrey

169 169 169

#A9A9A9

DarkBlue

0 0 139

#00008B

DarkCyan

0 139 139

#008B8B

DarkMagenta

139 0 139

#8B008B

DarkRed

139 0 0

#8B0000

LightGreen

144 238 144

#90EE90


Поделиться: